คณะสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เข้ามอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๐:๓๐ น. คณะสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เข้ามอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับหัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ ห้องรับรอง ๒๑๒ บก.ทบ.

Back to top button