หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสําหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES: Integrative Management for New Era Security) (ส.วทบ.รุ่นที่ ๓)

สมัครออนไลน์ | ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร (PDF) คลิ้กที่นี่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร (PDF) คลิ้กที่นี่

Back to top button