สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดหลักสูตรความมั่นคง สำหรับภาคเอกชน รุ่นที่ ๑

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เปิดหลักสูตรความมั่นคง สำหรับภาคเอกชน
รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สนใจดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ https://artawc.org/course

Back to top button