พิธีปิดหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม

Back to top button