นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรีฉกาจ ขันตี ผู้บังคับบัญชาการวิทยาการทัพบก

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช พร้อมด้วย คุณทัศรัตน์ สถิระ เลขาธิการสมาคมฯ และกรรมการสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ พลตรีฉกาจ ขันตี ผู้บังคับบัญชาการวิทยาการทัพบก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารวิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Back to top button