นายกสมาคมฯ คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช มอบชุดคอมพิวเตอร์

จันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารวิทยาลัยการทัพบก นายกสมาคมฯ สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำเป็น ๓ ชุดให้กับ วิทยาลัยการทัพบก โดยมี พลตรีมหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมวิทยาลัยฯ

Back to top button